Dịch Vụ 3G - 4G MOBIFONE VN

Dịch Vụ 3G - 4G MOBIFONE VN

Dịch Vụ 3G - 4G MOBIFONE VN

Dịch Vụ 3G - 4G MOBIFONE VN

Dịch Vụ 3G - 4G MOBIFONE VN
Dịch Vụ 3G - 4G MOBIFONE VN
GÓI 3G MOBIFONE HOT
Gói M120
 • Data tốc độ cao: 6G
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Giá cước: 120,000
Soạn DV6 M120 Gửi 9084
ĐĂNG KÝ NGAY
Cú pháp( Miễn phí SMS đến 9084)
Soạn DV6 M120 Gửi 9084
Gói M90
 • Data tốc độ cao: 5G
 • Cước vượt lưu lượng: Ngừng truy cập
 • Giá cước: 90,000
Soạn DV6 M90 Gửi 9084
ĐĂNG KÝ NGAY
Cú pháp( Miễn phí SMS đến 9084)
Soạn DV6 M90 Gửi 9084
Gói M70
 • Data tốc độ cao: 3,8G
 • Cước vượt lưu lượng: Ngừng truy cập
 • Giá cước: 70,000
Soạn DV6 M70 Gửi 9084
ĐĂNG KÝ NGAY
Cú pháp( Miễn phí SMS đến 9084)
Soạn DV6 M70 Gửi 9084
Gói MIU
 • Data tốc độ cao: 3,8G
 • Cước vượt lưu lượng: Ngừng truy cập
 • Giá cước: 70,000
Soạn DV6 MIU Gửi 9084
ĐĂNG KÝ NGAY
Cú pháp( Miễn phí SMS đến 9084)
Soạn DV6 MIU Gửi 9084
GÓI 4G MOBIFONE
Gói HDP100
 • Data tốc độ cao: 6G
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Giá cước: 100,000
Soạn DV6 HDP100 Gửi 9084
ĐĂNG KÝ NGAY
Cú pháp( Miễn phí SMS đến 9084)
Soạn DV6 HDP100 Gửi 9084
Gói HDP70
 • Data tốc độ cao: 4G
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Giá cước: 70,000
Soạn DV6 HDP70 Gửi 9084
ĐĂNG KÝ NGAY
Cú pháp( Miễn phí SMS đến 9084)
Soạn DV6 HDP70 Gửi 9084
Gói HD90
 • Data tốc độ cao: 6G
 • Cước vượt lưu lượng: Ngừng truy cập
 • Giá cước: 90,000
Soạn DV6 HD90 Gửi 9084
ĐĂNG KÝ NGAY
Cú pháp( Miễn phí SMS đến 9084)
Soạn DV6 HD90 Gửi 9084
Gói HD70
 • Data tốc độ cao: 3G
 • Cước vượt lưu lượng: Ngừng truy cập
 • Giá cước: 70,000
Soạn DV6 HD70 Gửi 9084
ĐĂNG KÝ NGAY
Cú pháp( Miễn phí SMS đến 9084)
Soạn DV6 HD70 Gửi 9084
TIỆN ÍCH MOBIFONE
Hotline tư vấn: 0909039139